hp workstation specialist logo

imageimage

Copyright © 2024 HP Development Company, L.P. All rights reserved.

Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument ska tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.


Intel, Intel-logotypen, Core och Xeon är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Microsoft och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. NVIDIA och Quadro är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NVIDIA Corporation i USA och/eller andra länder. Linux® är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder. AMD är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA eller andra länder. USB Type-C® och USB-C® är varumärken som tillhör USB Implementers Forum. Thunderbolt och Thunderbolt-logotypen är varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.


1. Multicore är utformad för att förbättra prestandan för vissa mjukvaruprodukter. Inte alla kunder eller mjukvaruapplikationer kommer nödvändigtvis att dra nytta av användningen av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens kommer att variera beroende på applikationens arbetsbelastning och dina hårdvaru- och mjukvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärke och/eller namngivning är inte ett mått på högre prestanda. Valfri funktion som måste konfigureras vid köp.


2. Multicore är utformad för att förbättra prestandan för vissa mjukvaruprodukter. Inte alla kunder eller mjukvaruapplikationer kommer nödvändigtvis att dra nytta av användningen av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens kommer att variera beroende på applikationens arbetsbelastning och dina hårdvaru- och mjukvarukonfigurationer. AMD:s numrering är inte ett mått på klockhastighet.


3. Valfri funktion som måste konfigureras vid köp.


4. Intel vPro® kräver Windows 10 Pro 64 bitar eller högre, en vPro-stödd processor, vPro-aktiverad chipset, vPro-aktiverat trådbundet LAN och/eller Wi-Fi 6E WLAN och TPM 2.0. Vissa funktioner kräver ytterligare programvara från tredje part för att kunna köras. Funktionerna hos vPro® Essentials och Enterprise varierar. Se http://intel.com/vpro


5. Upp till 64 GB minne är en valfri, konfigurerbar funktion.


6. För lagringsenheter är GB = 1 miljard byte. TB = 1 biljon byte. Den faktiska formaterade kapaciteten är mindre. Upp till 35 GB (för Windows) är reserverat för systemåterställningsprogramvara.


7. Kräver myHP-applikationen och Windows OS.


8. Wi-Fi 6E är en tillvalsfunktion som måste konfigureras vid köp. Wi-Fi 6E kräver en Wi-Fi 6E-router, säljs separat, för att fungera i 6GHz-bandet. Tillgängligheten för allmänna trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 6E är bakåtkompatibel med tidigare 802.11-specifikationer. Och tillgänglig i länder där Wi-Fi 6E stöds.


9. AI Noise Suppression levereras automatiskt via Windows-uppdatering eller kan laddas ner från https://support.hp.com/us-en/drivers. Kräver Windows 10 eller högre, kompatibel med interna PC-högtalare, mikrofon och analoga headset. Inställningen för AI-brusdämpning kan konfigureras via programmet HP Audio Control.


10. HP Wolf Security for Business kräver Windows 10 eller högre, innehåller olika HP-säkerhetsfunktioner och är tillgängligt på produkterna HP Pro, Elite och Workstation. Se produktinformation för inkluderade säkerhetsfunktioner.


11. Testningen är inte avsedd att visa lämplighet för US Department of Defense (DoD) kontraktskrav eller för militärt bruk. Testresultat är inte en garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Oavsiktlig skada kräver ett valfritt HP Accidental Damage Protection Care Pack.


12. Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. System kan kräva uppgraderad och/eller separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller BIOS-uppdatering för att dra full nytta av Windows-funktionaliteten. Windows uppdateras och aktiveras automatiskt. Höghastighetsinternet och Microsoft-konto krävs. ISP-avgifter kan tillkomma, och ytterligare krav kan gälla med tiden för uppdateringar. Se http://www.windows.com.


13. Laddar batteriet upp till 50 % inom 30 minuter när systemet är avstängt eller i standbyläge. Strömadapter med en minsta kapacitet på 65 watt krävs. När laddningen har nått 50 % kapacitet återgår laddningen till det normala. Laddningstiden kan variera +/-10 % på grund av systemtolerans.


14. Alla specifikationer representerar de typiska specifikationer som tillhandahålls av HP:s komponenttillverkare; faktisk prestanda kan variera antingen högre eller lägre.


15. HP Anyware-programvara och licensiering är tillgängliga via ett 1- eller 3-årsabonnemang. Förnyelse krävs efter prenumerationsperioden. HP Anyware-prenumerationer baseras på antalet samtidiga PCoIP-anslutningar som används (betala för antalet värdanslutningar, inte programvaran) med en minsta beställningskvantitet på 5. Under en begränsad tid inkluderar en HP Anyware Professional-prenumeration även åtkomst och support för ZCentral Remote Boost och ZCentral Connect och finns att köpa via en HP-återförsäljare eller kontakta försäljningen på hp.com/Anyware. ZCentral Remote Boost Sender kräver operativsystemen Windows 10 och 11, RHEL/CentOS (7 eller 8) eller UBUNTU 18.04 eller 20.04 LTS. macOS (10.14 eller nyare) operativsystem och ThinPro 7.2 stöds endast på mottagarsidan. ZCentral Connect kräver operativsystemet Windows (10 eller 11) eller Windows Server (2016 eller 2019), Microsoft Active Directory och Intel Active Management Technology för utvalda funktioner. För systemkrav och för att installera HP Anyware och Anyware Manager, se Admin Guides på: https://docs.teradici.com/find/product/hp-anyware.


16. Z by HP Remote Access Solution rekommenderade konfigurationer inkluderar Z by HP-arbetsstationer, HP Anyware Remote System Controller och HP Anyware-programvara för fjärråtkomst till en slutpunktsenhet. Nätverksåtkomst krävs. HP Anyware-programvara och licensiering är tillgängliga via ett 1- eller 3-årsabonnemang. Förnyelse krävs efter prenumerationsperioden. HP Anyware-prenumerationer baseras på antalet samtidiga PCoIP-anslutningar som används (betala för antalet värdanslutningar, inte programvaran) med en minsta beställningskvantitet på 5. Under en begränsad tid inkluderar en HP Anyware Professional-prenumeration även åtkomst och support för ZCentral Remote Boost och ZCentral Connect och finns att köpa via en HP-återförsäljare eller kontakta försäljningen på hp.com/Anyware. ZCentral Remote Boost Sender kräver operativsystemen Windows 10 och 11, RHEL/CentOS (7 eller 8) eller UBUNTU 18.04 eller 20.04 LTS. macOS (10.14 eller nyare) operativsystem och ThinPro 7.2 stöds endast på mottagarsidan. ZCentral Connect kräver operativsystemet Windows (10 eller 11) eller Windows Server (2016 eller 2019), Microsoft Active Directory och Intel Active Management Technology för utvalda funktioner. För systemkrav och för att installera HP Anyware och Anyware Manager, se Admin Guides på: https://docs.teradici.com/find/product/hp-anyware. HP Anyware Remote System Controller säljs separat. Internetåtkomst krävs.

17. Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierar beroende på land. Besök www.epeat.net för mer information.