hp workstation specialist logo

Expanderbar

Extraordinärt expanderbar

Copyright © 2024 HP Development Company, L.P. All rights reserved.

Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP-produkter och tjänster anges i de uttryckliga garantiförklaringarna som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting häri ska tolkas som att det utgör en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden häri.


*Baserat på HP:s interna analys av arbetsstationer med minst 3 ISV-certifikat, konfigurerbar professionell grafik och ett dedikerat arbetsstationsmärke från april 2023. Mest avancerad för AI-skapande baserat på möjligheten att konfigurera fyra professionella NVIDIA RTX™ A6000 eller NVIDIA RTX™ 6000 Ada grafikkort och programvara för datavetenskap med inkluderat grafiskt användargränssnitt som är kompatibelt med både Ubuntu och WSL 2.


1. Multicore är utformad för att förbättra prestandan för vissa mjukvaruprodukter. Inte alla kunder eller mjukvaruapplikationer kommer nödvändigtvis att dra nytta av användningen av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens kommer att variera beroende på applikationens arbetsbelastning och dina hårdvaru- och mjukvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärke och/eller namngivning är inte ett mått på högre prestanda.


2. Intel vPro® Enterprise-tekniker är endast tillgängliga på Intel® Xeon® W-3400 och Intel® Xeon® W-2400-processorer. Intel vPro® kräver Windows 10 Pro 64 bitar eller högre, en vPro-stödd processor, vPro-aktiverad chipset, vPro-aktiverat trådbundet LAN och/eller Wi-Fi 6E WLAN och TPM 2.0. Vissa funktioner kräver ytterligare programvara från tredje part för att kunna köras. Funktionerna hos vPro®️ Essentials och Enterprise varierar. Se http://intel.com/vpro. ECC-minne (Error Correction Code) möjliggör förbättrad datatillförlitlighet. ECC-minne är endast tillgängligt på Intel® Xeon®-processoralternativ.


3. NVIDIA RTX™ A6000 och AMD Radeon™ Pro W6800 GPU:er säljs separat eller som tillval.


4. Valfria, konfigurerbara funktioner. Konfigurationer för 2TB DDR5 RAM och 120 TB lagring är planerade att vara tillgängliga under första halvåret 2023. Konfiguration för 120TB kräver separat tilläggsköp. För lagringsenheter är GB = 1 miljard byte. TB = 1 biljon byte. Den faktiska formaterade kapaciteten är mindre. Upp till 35 GB är reserverat för systemåterställningsprogramvara.


5. Valfria, konfigurerbara funktioner. Konfiguration för främre åtkomliga NVME-fack är planerad att vara tillgänglig under första halvåret 2023. Två främre åtkomliga NVMe-fack kräver en 5,25 bay-bärare.


6. Redundant och sammanlagd ström kräver konfigurering av två 1125W nätaggregat vid köp av maskinvara.


7. Valfria, konfigurerbara funktioner. Konfigurationer för 120 TB lagring och för fronttillgängliga NVME-fack är planerade att vara tillgängliga under första halvåret 2023. NVMe bay-e-postmeddelanden planeras att vara tillgängliga under andra halvan av 2023. Konfiguration för 120 TB kräver separata ytterligare köp. För lagringsenheter är GB = 1 miljard byte. TB = 1 biljon byte. Den faktiska formaterade kapaciteten är mindre. Upp till 35 GB är reserverat för systemåterställningsprogramvara.


Produkten kan skilja sig från bilderna som visas.